1
Inleg plastic vise-grip, waterpomptang en engelse sleutel